Thông tin dự án

Hạng mục

Khu công nghiệp

Diện tích

m2

Năm hoàn thành

2022

Địa điểm

Bà Rịa Vũng Tàu

heniken 2

Hình ảnh dự án