Thông tin dự án

Hạng mục

Công viên

Diện tích

ha

Năm hoàn thành

2022

Địa điểm

Phú Yên

Bac Song Ba

Hình ảnh dự án