Cảnh quan sân vườn biệt thự tỉnh An Giang

– Vị trí: Tỉnh An Giang
– Diện tích: 6800m2