TROPICAL OCEAN VILLA-RESORT BINH THUAN

Biểu tượng checkin cổng chào
Cổng chào 1
Mặt bằng tổng thể 2
Mặt bằng tổng thể 1
Mặt bằng tổng thể 5
cảnh quan khu công viên
Mặt bằng tổng thể 3
Cổng chào
Mặt bằng tổng thể 4
khu công viên
Mặt bằng tổng thể
Mặt bằng tổng thể 6
Vòng xoay nhạc nước

Hình ảnh dự án

Video thực tế

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0941.661.669 Kientructayau@gmail.com Zalo