KHU DÂN CƯ/ĐÔ THỊ

Công Ty thiết kế và thi công cảnh quan Tây Âu là đơn vị đi đầu trong các dự án thiết kế và thi công cảnh quan cho khu đô thị, khu dân cư và khu nhà ở cao cấp. Mỗi một dự án mà Tây Âu thực hiện đều nhằm mang đến môi trường sinh hoạt tích cực, lành mạnh, phát triển đời sống dân cư bền vững và khẳng định hình ảnh tốt đẹp cho đô thị.

Dự án của chúng tôi